Select Page

Set Kyar Minn Co., Ltd

Pharmaceuticals

စၾကာမင္းတုိင္းရင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ၀ါကၽြတ္ကန္ေတာ့ပြဲအား (20-10-2018)တြင္ က်င္းပရာတြင္ လြန္စြာ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးခဲ့ရသည့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ၀ါကၽြတ္ကန္ေတာ့ပြဲ

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျကေသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား မရွိေသးသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္

၃၊ ၉၊ ၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔) တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ BV အဖြဲ႕အစည္းမွ ISO 9001:2015 (2nd Surveillance Audit 2018) လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ Non conformity လံုး၀ မရွိဘဲ စစ္ေဆးမွဳ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။